Přejít na: Obsah | Menu | Patička

Řád tanečních kurzů TŠ Plamínek

Ať už v naší taneční škole navštěvujete v Praze kurzy společenských tanců pro mládež nebo taneční pro dospělé, je pro vás tento řád průvodcem, který Vám  usnadní první okamžiky výuky. Najdete v něm praktické informace o přihláškách, ale i o vhodném chování a oblečení.

1. Vaše přihláška do kurzů je závazná, ať už je v písemné, elektronické nebo v telefonické podobě. Odhlásit se můžete ještě před zahájením kurzů - stornovací poplatek ale je 30% z kurzovného. Zrušíte-li Vaši účast v kurzu, byť i z vážných důvodů, v jeho průběhu, nemůžeme Vám kurzovné vrátit. Obraťte se však, prosím, v každém případě na naši kancelář, kde se Vám pokusíme individuálně nabídnout alternativní řešení. Při akcích tanečních kurzů, jako jsou prodloužené, plesy a j. zaplacené vstupné není možné nijak vrátit, ani vstupenky vyměňovat.

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas provozovateli Taneční školy Plamínek k tomu, aby Vaše údaje zpracoval a archivoval k interním potřebám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou a můžete ho kdykoli odvolat, písemně na adrese školy. Taneční škola Plamínek osobní údaje klientů neposkytuje třetím stranám, ani za úplatu ani jinak. O detailech tohoto souhlasu v souvislosti s GDPR Vás podrobně informujeme.

2a. Naše lekce kurzů i akce příležitostně dokumentují námi pověření fotografové či kameramani. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být použité k propagačním účelům.

3. Hodiny, které nenavštívíte, Vám z kurzovného neodečteme. Nicméně v případě, že je to možné, Vám můžeme nabídnut náhradní termín lekce ve stejném běhu kurzů.

4. Vyhrazujeme si v nutných a výjimečných případech změnit rozvrh - tedy místo, den a čas taneční lekce.

5. Průkazku, která je nepřenosná, Vám vydáme na první hodině po předložení dokladu o zaplacení. Průkazku předkládáte na každé lekci – opravňuje Vás ke vstupu, a my do ní zaznamenáváme Vaši účast. V případě ztráty si musíte zažádat o vystavení duplikátu na pokladně nebo v kanceláři školy. Cena duplikátu je 100 Kč.

6. Účastníci tanečních pro mládež nemohou odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu předčasný odchod nutný, prosíme rodiče o krátké písemné sdělení, na kterém není třeba uvádět důvod. Uveďte ale prosím své tel.číslo. (Děkujeme.)

7. Doprovod v kurzech pro mládež se musí prokázat při vstupu průkazkou (kterou obdrží dívky zdarma ke svému kurzu) nebo jednorázovou vstupenkou, kterou je možné zakoupit na místě v pokladně kurzu. Jako doprovod předpokládáme osobu ve věku rodičů žáka.

8. Každý účastník tanečního kurzu, i host, musí být na taneční lekce i akce vhodně oblečený. Nejste-li si výběrem oblečení jistí, tady jsou rady, jak vybrat vhodné oblečení do tanečních

9. Ve vhodném oblečení je třeba již dorazit. U sálů nejsou převlékárny a ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání.

10. Svrchního oblečení a zavazadla si odložte v šatně, která je k dispozici za obvyklý poplatek. Do sálů není vhodné vnášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s  výjimkou dámské kabelky.

11. Jste-li účastníkem kurzu, jsou pro vás závazná nejen obecná společenská pravidla, ale i pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků. Opakované hrubé přestupky můžou být důvodem k vyloučení z kurzu,  bez nároku na náhradu kurzovného.

12. Fotografovat či pořizovat audio a videozáznamy v průběhu lekcí kurzů a akcí je možné jen se souhlasem vyučujícího.

13. Používat mobilní telefon v průběhu výuky není vhodné. Neobejdete-li se bez telefonu, zajistěte prosím, aby ostatní nerušilo jeho vyzvánění a jiné zvuky.

14. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem ani u frekventantů, ani u hostů.

15. Vyučujícího tanečního mistra je vhodné oslovovat „Mistře" - tato výsada je určena tanečním mistrům od nepaměti.

16. V tanečních sálech se nekouří. Jsou-li v přilehlých prostorech zřízeny místa vyhrazená pro kouření, netýká se to účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.

17. U všech tanečních sálů je k dispozici občerstvení. Do sálů a přilehlých prostor tedy není možné přinášet jakékoliv vlastní nápoje nebo jídlo. Všichni účastníci kurzů pro mládež, bez ohledu na věk, mají konzumaci alkoholických nápojů zakázanou

18. V případě jakýchkoliv dotazů, které nebude možno uspokojivě zodpovědět přímo v kurzech, kontaktujte prosím telefonicky naši kancelář na číslech uvedených v průkazkách nebo v kategorii Kontakt.

19. Doporučení slovy „není vhodné" apod. obsažená v tomto řádu tanečních kurzů chápou účastníci kurzů a jejich hosté jako závazná.

20. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a akceptuje jej.

Platí od: 21. září 2007, revize bodu č.2 k 25.5. 2018

Jiří Plamínek, v.r.

Máte dotaz, na který jste v řádu tanečních kurzů nenašli odpověď? Podívejte se na nejčastější dotazy týkající se kurzů pro mládež nebo na nejčastější dotazy týkající se kurzů pro dospělé. Nebo nám zavolejte – na telefonní číslo uvedené ve Vaší průkazce, případně na některý z telefonických kontaktů v kategorii Kontakt


„Vedeme Vaše kroky!!”

Kontakty
+420 602 617 217

Novinky
6. 4. 2019

Palubní lístky na plavbu 16.6. na lodi Czechie jsou v prodeji v pravidelných termínech kurzů a v úředních hodinách.

23. 12. 2018

Posledních šest vstupenek na Silvestr nanečisto 30. prosince!

3. 9. 2018

Máme ještě volná místa pro dívky do čtvrtečního kurzu v Ládví!

18. 5. 2018

Srpnový víkend s tancem v Parkhotelu Plzeň - 85% kapacity vyprodáno!


Přejít na: Obsah | Menu | Patička