Přejít na: Obsah | Menu | Patička

Akce

Pro naše žáky v tanečních kurzech pro mládež i pro dospělé, stejně tak i pro další zájemce, pořádáme mnohé plesy, prodloužené a jiné akce. Zde si můžete objednat vstupenky, pokud nejste našimi žáky - pro naše stávající klienty jsou k dispozici pokladny přímo v kurzech, proto jsou zde objednávky s příplatkem 20 Kč/ks za rezervaci. V každém případě se na Vás budeme těšit!
———

Vánoční reprezentační ples

12. 12. 2021 19:00 neděle, Lucerna Velký sál, Štěpánská 61

V pondělí 29.11. se změnil výklad hygienických opatření s omezením na 100 osob. PLES PŘESUNUJEME NA DOBU PO NOVÉM ROCE. Vstupenky zůstávají v platnosti. Podrobnosti budou uvedeny zde.

Již XXX. Tradiční vánoční reprezentační ples pro všechny naše žáky a jejich hosty. Hraje Big Band Vladislava Brože pod řízením Dr.Otakara Martinovského; čekají Vás mnohá taneční vystoupení, zatančíte si, pobavíte se... Slavnostní nástup letošních žáků kurzů pro mládež v 19h na Polonézu z Hořicka Josefa Flégla. Večerní společenské oblečení - black tie. Rozmístění lóží a stolů v sále viz plánky sálů (v sále se nekouří).

Prodej od pátku  12. listopadu. Prodej pouze v našich pokladnách v pondělí, pátek a neděli v Lucerně a ve čtvrtek v KD Ládví. Prodej via web nebude spuštěn.
Podzimní reprezentační ples Podzimní reprezentační ples

Objednání vstupenky:  plánky sálů

Sdělení Min. financí k ev. žádostem o náhradu škody za vstupenky, pokud se osoba nesmí zúčastnit

12. 12. 2021 19:01 neděle, .

MF je připraveno přijímat žádosti o náhradu škod za zrušené kulturní akce v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021. Zdůrazňuje nicméně, že dané žádosti musí splňovat podmínky dle pandemického zákona. Škoda se dle tohoto zákona hradí v rozsahu, v němž poškozený prokáže, že vzniku škody nebylo možné předejít nebo zabránit. Zákonná lhůta pro vyřízení žádostí je 6 měsíců. 

Bližší informace k dotazům na náhradu za vstupenky:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 pod čj. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN stanovuje podmínky pro vstup osob na kulturní akci tak, že se jej může zúčastnit jen ten:

-       kdo byl očkován a předloží certifikát,

-       kdo prodělal nemoc a předloží o tom potvrzení,

-       kdo absolvoval PCR test nejdéle před 72 hodinami – jen pokud jde o sobu do 18 let nebo osobu mající kontraindikaci na očkování.

Pokud tedy nejste očkováni a koupili jste si vstupenky před 20. listopadem (což rádi potvrdíme) Ministerstvo financí na základě žádosti refunduje vaše vstupenky v plné výši.

K žádosti chce MF doložit doklady prokazující zakoupení vstupenky (tedy vstupenku), doklady prokazující, že nebylo možno vstupenku vrátit či vyměnit za voucher či jinou formu kompenzace (to potvrzujeme - a doklad o tom bude na našich stránkách). 

Nárok na náhradu škody poškozený uplatní u Ministerstva financí, odboru 44 – Náhradové agendy, Letenská 15, 118 10 Praha 1, a to do 12 měsíců od 20.list.2021. 

Základní náležitosti žádosti o náhradu jsou následující: 

  1. identifikace žadatele – jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
  2. odůvodnění vzniku škody a popis skutkových okolností vzniku škody, zejména je třeba popsat, jak škoda vznikla, v čem konkrétně spočívá a s jakými konkrétními mimořádnými opatřeními či jejich částmi (včetně jejich číselného označení a upřesnění bodu/části opatření) je spojována,
  3. okamžik vzniku škody, tedy datum 20.listopadu 2021 kdy bylo opatření vyhlášeno),
  4. jednoznačná specifikace existence a výše škody - dle § 9 odst. 2 pandemického zákona je hrazena skutečná škoda, tedy např. „VSTUPNÉ ZAPLACENĚ NA AKCI, KTERÉ JSEM SE NEMOHL ZÚČASTNIT, NEBOŤ JSEM V TÉ DOBĚ NEBYL PLNĚ OČKOVANÝ“,
  5. splnění povinnosti žadatele předcházet škodám - škodu stát nehradí, pokud si ji poškozený způsobil sám; škoda se hradí v rozsahu, v němž poškozený prokáže, že jejímu vzniku nebylo možné předejít nebo zabránit, tedy VSTUPENKU JSEM ZAKOUPIL DŘÍV NEŽ MIN. ZDR. VYDALO MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ,
  6. příčinná souvislosti mezi mimořádnými opatřeními dle § 9 odst. 1 pandemického zákona a vzniklou škodou (viz bod d)
  7. informace, zda byla žadateli poskytnuta dotace, návratná finanční výpomoc nebo jiná podpora ke zmírnění dopadů pandemie COVID–19, nebo mimořádných opatření, o které je nezbytné požadovanou výši škody snížit.

Výše uvedené skutečnosti je třeba doložit relevantními doklady – zejména doklady o provedených úhradách, s nimiž je spojen vznik škody, smlouvami atd.

Vstupenku Vám na požádání opatříme razítkem na zadní straně. 

Pokud by Vám MF snad vstupenky neproplatilo, můžete se pak obrátit na nás, v každém případě dostanete své peníze zpět.

Objednání vstupenky:  plánky sálů

River Party 2022

19. 06. 2022 19:01 neděle, Loď Czechie

Na salonní  lodi Czechie (kotví cca u Nemocnici Na Františku). Živá hudba, tanec, výlet lodí s krytými i slunečními palubami, možná i mažoretky na náplavce.:-) Slunce objednáno... Jedeme proti proudu či po proudu Vltavy, až kam stav hladiny a čas dovolí...Bohatě zásobený lodní bar, teplá kuchyně, grilování. River party je pro mládež i dospělé. Společenské odpolední oblečení nebo (nejlépe) námořnický úbor! Nalodit se můžete od 17:30h, přijezd v cca 22h.

lod Czechie

Předprodej je zahájen. 

Objednání vstupenky:  plánky sálů

„Vedeme Vaše kroky!!”

Kontakty
+420 602 617 217

Novinky
12. 1. 2022

Zápis pro dospělé na leden a únor 2022!

26. 11. 2021

Současné hygienické podmínky pro taneční kurzy platné od 26. listopadu 2021. (Změněny v pondělí 28.11.)

10. 6. 2021

Včera a dnes jsme odeslali informační maily všem klientům z přerušených kurzů podzim 2020. V  případě, že vám zpráva nedošla, podívejte se prosím např. do složky spamu.

30. 5. 2021

Spouštíme  zápis na letní víkend s tancem v Plzni 20.-21.8.2021. Bude s garancí vrácení ceny, pokud by proti konání zasáhla hygienická opatření.


Přejít na: Obsah | Menu | Patička